עמוד:159

האות המתקבלת ( אות המהירות . ( מדדו באמצעות מד מתח את המתח הממוצע על המנוע ( F TP ) ורשמו קריאה זו . . 7 חזרו על המדידות בסעיף 6 אך בכל פעם הקטינו למחצית את תדר הגל המשולש ( כלומר , , 500 Hz , 1 kHz , 2 kHz וכוי , ( עד לתדר של . 125 Hzo שימו לב לשינויים בצורת אות המהירות ( V T ? ) בעקבות הקטנת תדר האות המשולש . 6 . 8 חזרו על המדידות בסעיפים 7-6 עבור גל משולש התחלתי בעל תדר של , 4 kHz מתח שיא לשיא של , F = 3 V אבל היסט DC של . 0 V שימו לב להבדלים בין התוצאות המתקבלות עתה לתוצאות שקיבלתם עבור היסט של .+ 1 . 5 V בשלבים הבאים נבדוק ונקליט את תגובת המערכת לאות דופק מלבני במבוא . מצורת התגובה לאות זה נוכל להסיק על קבועי הזמן של המערכת . . 9 סובבו את הפוטנציומטר P למצב קיצוני שבו התנגדותו מזערית . חברו את המוצא של מחולל אותות נוסף לנקודת הבדיקה . TP בחרו אות דופק מלבני בעל תדר של , 0 . 1 Hz 0 nnn מזערי של , 0 V ומתח מרבי של .+ 3 V אות זה יהיה אות המבוא למערכת . . 10 חברו את מבוא משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP הפעילו את התוכנה 6 PC-LAB 2000 בתצורה . transient-recorder קבעו את הרגישות האנכית ל 1 \ - ואת בסיס הזמן . 1 sec-b בחרו במחולל האותות הראשון גל משולש בעל תדר של , 2 kHz מתח מזערי של , 0 V ומתח מרבי של , V = 3 V ) 3 V היסט DC של . ( + 1 . 5 V pp . 11 בחרו שם לקובץ הנתונים המוקלט ( בתפריט ( file / save data והפעילו את מקליט תופעות המעבר באמצעות לחיצה על פקד . Run הקליטו 3-4 מחזורים של עלייה וירידה של המתח . V TP שמרו את הקובץ שהקלטתם . 6 אתגר . 12 חברו לנקודת הבדיקה TP את מחולל האותות השני , ובחרו אות גל משולש ( אות ייחוס 0 בעל מתח של V = 2 V והיסט DC של , 0 . 5 V כלומר , max pp . ( F = 2 . 5 V , V £ = 0 . 5 V מדדו והקליטו את תלות המתח על המנוע ( v TP ) והמתח על הטכוגנרטור ( V ) בזמן 6 5

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר