עמוד:156

בנוסף למגבר היחידה , £ 7 ) המשמש כמגבר חוצץ , שעל תפקידו עמדנו כבר בניסוי ( 5 1 A ולמגבר המשווה ( U ) היוצר אות גל ריבועי , כולל המעגל גם מגבר ביניים ( U ) בעל הגבר m IC של 1 בערך , שאין לו תפקיד במערכת בקרה זו הפועלת בחוג פתוח , אבל הוא ממלא תפקיד חשוב במערכת הבקרה הפועלת בחוג סגור המתקבלת ממערכת זו . באמצעות פוטנציומטר המבוא ( P ) יוצרים מתח מבוא ( F TP ) שערכו נע בין 0 V לבין 3 V ( מדועל . ( מתח זה מועבר כמעט במלואו ( ללא היפוך סימן ) על-ידי מגבר הביניים ( U ) למבוא m הלא-מהפך של המגבר U ( מתח הייחוס . ( F את הגל המשולש יוצרים באמצעות מחולל אותות אנלוגי או ספרתי . אות המתח המתקבל מהמגבר U הוא אות גל ריבועי , שהתדר שלו שווה לתדר הגל המשולש , ועוצמת המתח שלו נעה בין מתח הרוויה השלילי ^ sat ) ( - לביו מתח הרוויה החיובי . (« + * / , ) גורם המחזור של הגל הריבועי נקבע על פי היחס בין מתח הגל המשולש לבין מתח הייחוס . ( V ) במעגל זה ערכו נע בין ערך מזערי D כאשר , V = 0 לבין ערך מרבי , max DC min DC D כאשר . F = 3 V למשל , במעגל המערכת המתואר באיור , 8 . 8 ערכו של F נמצא DC DC בתחום , 0 < F < 3 V ולכן , אם משתמשים בגל משולש שבו , ( Kp = 3 ) F = 3 V-7 F = 0 ניתן לשנות את גורם המחזור בי ן D = 0 לבין . D = 1 טרנזיסטור ההספק Q } מוליך רק בחלק החיובי של המחזור של הגל הריבועי 4 . ( F TP > 0 ) לכן , על הדקי המנוע A / מתקבל אות דופק מלבני ( F TP ) בעל תדר זהה לתדר הגל המשולש וגורם מחזור השווה לגורם המחזור של הגל הריבועי . למנוע M ולטכוגנרטור G הצמוד לו יש ציר משותף , ולכן המתח FTP הוא נמצא ביחס ישר למהירות הסיבוב של המנוע . 6 בנוסף לטכוגנרטור , מהירות הסיבוב בניסוי זה נמדדת באמצעות המתמר האלקטרו-אופטי ששימש בניסוי 5 ( ראו המעגל באיור . ( 5 . 19 באמצעות מדידה בו-זמנית של המהירות על-ידי הטכוגנרטור והמתמר האלקטרו-אופטי , ניתן לקבל את תלות המתח F TP במהירות הסיבוב של המנוע . 6 שאלה 8 . 4 חשבו את הגדלים Z ) -1 D mjn עבור מעגל המערכת ( איור ( 8 . 8 שבו , 0 < F < 3 V לכל אחד מהגלים המשולשים הבאים : f F = lw 10 vV > F = + J 5 v vv ? =-5 Jv v K " > V pp J ' max ' * min ר J ( V = J 7 \ yA F = J 1 v V 1 / . = n v V " 1 V ' pp J ' max '' mm y ג- . ( F = 5 V ) F = 5 V - ' min = 0 V

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר