עמוד:153

שאלה 8 . 1 הראו כי היחס שבין ההספק החשמלי המתפתח על עומס אומי שהתנגדותו R כתוצאה מזרם קבוע , / לבין ההספק המתפתח על אותו עומס כתוצאה מדופק זרם מלבני שעוצמתו / וגורס המחזור שלו , £ > = 1 / 2 הוא . 2 מהו הערך הממוצע של דופק הזרם המלבני ? מהו יחס ההספקים במקרה הכללי יותר של דופק מלבני בעל גורם מחזור D כלשהו ? שאלה 8 . 2 במרבית מחוללי האותות ניתן לשנות את המתח המזערי ( K mjn ) והמרבי ( K ) של גל משולש על-ידי הוספת מתח vup DC ( מתח היסט ) הגורס ל"הזזת" נקודת האפס של האות . סרטטו , בקנה מידה מתאים את אות הדופק הריבועי הנוצר על-ידי מגבר שרת ( כדוגמת המגבר שבאיור ( 8 . 5 שבמבואו השלילי מופיע אות גל משולש ובמבואו החיובי אות ייחוס בעלי המאפיינים הבאים : א . מתח ייחוס V =+ 3 V , :+ = = -3 V , V =+ 2 V ( בגל המשולש max DC . ( ב . מתח ייחוס . K = + 6 V , F = OV , V = + 7 N מהו תחום ההשתנות של גורם המחזור במקרה הראשון , כאשר מתח הייחוס משתנה בין 1 V = 3 V V & V = 0 מהו תחום ההשתנות של גורם המחזור במקרה השני אם מתח הייחוס משתנה בגבולות הנ"לל הסבירו . שאלה 8 . 3 נתון מעגל חשמלי ( איור א ) הכולל מנוע ז"י וטרנזיסטור הספק שתאופיין שלו מתואר באיור ב . נתוני המעגל הס י מתח המקור , K = 12 V - תדר המיתוג של דופק זרם הבסיס , 4 kHz - ( I ) יחס המיתוג של דופקי הזרם . D = 1 / 2 - חשבו את המתח הממוצע על המנוע ואת הנצילות החשמלית של המנוע ( כלומר , את היחס בין ההספק החשמלי של המנוע להספק המעגל . ( הניחו שתנופת זרם הבסיס היא I = 0 . 02 A וזרם הקולט בטרנזיסטור בזמן ההולכה הוא . / = l A c

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר