עמוד:136

שאלה 7 . 1 חשבו את פונקציית התמסורת ( ההגבר הסטטי ) של פוטנציומטר סיבובי המתואר באמצעות משוואה . ( 7-3 ) הניחו כי = 180 ° , = 6 V , # בטאו את תשובתכם ביחידות של ^ ו voit 1 |_ radian J שאלה 7 . 2 א . סרטטו את תרשים המלבנים המתאר את המערכת הפועלת בחוג סגור ( איור . ( 7 . 6 רשמו ליד כל מלבן את שם הרכיב ואת ההגבר הסטטי שלו . ב . חשבו את פונקציית התמסורת הכללית במצב המתמיד של המערכת המתוארת על-ידי תרשים המלבנים . מהו השינוי A j 0 ? בזווית פוטנציומטר המשוב , בעקבות שינוי מדרגה A 0 j בזווית פוטנציומטר המבוא ל ג . חשבו את Ad , עבור A 9 = 0 . 5 radian בהנחות הבאות : t - לשני הפוטנציומטרים הגבר סטטי שווה שאת ערכו חישבתם בשאלה 7 . 1 - ההגבר הסטטי של מגברי היחידה הוא . G = 1 - ההגבר הליניארי של הבקר ( כולל דוחף הזרם ) הוא . K = 10 c - ra 1 an ההגבר הסטטי של המנוע הוא G m m = 30 I Volt J - יחס התמסורת ( המכנית ) בין המנוע לפוטנציומטר המשוב הוא . 20 : 1 איור 7 . 11 תצורת החיבור של מגבר השגיאה במערכת הבקרה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר