עמוד:130

במערכת לבקרת מצב של מנוע נוהגים להשתמש בשני פוטנציומטרים המוזנים ממקורות מתח נפרדים . ? פוטנציומטר מבוא , שאות המתח : r המתקבל ממנו נמצא ביחס ישר לזווית הסיבוב הרצויה של המנוע , מוזן למבוא החיובי של הבקר , ופוטנציומטר נוסף למדידת זווית המנוע היוצר אות מתח jV ? שמוזן למבוא השלילי של הבקר ( איור . ( 7 . 6 איור 7 . 6 בקר מצב מנוע עם שני פוטנציומטרים איור 7 . 5 מעגל חשמלי עם שני פוטנציומטרים ליצירת מתח שגיאה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר