עמוד:126

המשדרים לבקר המערכת אותות יחסיים למצב הזרוע . כמו במערכת בקרת הטמפרטורה בחוג סגור ( ניסוי , ( 4 בקר המערכת הוא אלקטרוני , כלומר , אותות המבוא והמוצא שלו הם חשמליים . ראינו כי בקר אלקטרוני קל יחסית לממש באמצעות מגברי שרת . במיוחד , מגבר שרת הפועל בתחום הליניארי מממש בקר לינארי שתפוקתו נמצאת ביחס ישר לשגיאת המערכת . בניסוי זה נכיר ונפעיל מעגל אלקטרוני שתפקידו לבקר את מצבו של עומס המחובר למנוע חשמלי , ונלמד כיצד ניתן לשלוט על שגיאת המערכת באמצעות מעגל זה . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התלמידים : א . לתאר באמצעות תרשים מלבנים את המבנה העקרוני של מערכת לבקרת מצב ( זווית ) של מנוע הפועלת בחוג סגור . ב . לחשב את פונקציית התמסורת ואת אות המוצא של המערכת במצב המתמיד עבור הגברים נתונים של הרכיבים במערכת . . 3 למדוד , באמצעות רב-מודד ספרתי , את אות המוצא של המערכת במצב מתמיד , ולחשב את שגיאת המערכת במצב זה . . 4 למדוד באמצעות משקף תנודות ספרתי את תגובת המעבר של מערכת לבקרת מצב מנוע לאות מבוא נתון , ולשמור את האות הנמדד . . 5 לחשב מתוך הערכים המדודים של תגובת המעבר של מערכת הבקרה לאות מדרגה במבוא , את קבוע הזמן של המערכת . . 6 להראות באמצעות מדידה ישירה את הקשר בין קבוע הזמן של המערכת לבין ההגבר של הבקר במערכת . . 7 להראות באמצעות מדידה ישירה את הקשר בין שגיאת המערכת במצב המתמיד לבין ההגבר של בקר המערכת . הערכת משד הניסוי 4 שיעורים

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר