עמוד:101

ניסוי אתגר : מדידות תגובה דינמית את התגובה הדינמית של המנוע נמדוד באמצעות אפנון ( מודולציה ) של אות המבוא למערכת . אפנון אות המבוא ייעשה על-ידי הוספת גל דופק מלבני בנקודת הבוחן . TP 0 הערה ו כאשר מחברים את מחולל אותות לנקודת הבדיקה , TP מופיע בנקודה זו אות 0 מבוא שערכו נקבע על-ידי מחולל האותות , וכמעט שאינו מושפע מהמתח המתקבל מהפוטנציומטר . P זאת , בגלל התנגדות המוצא הנמוכה יחסית של מחולל האותות . l . 17 חברו את מוצא מחולל האותות לנקודת הבדיקה . TP בחרו באות דופק מלבני בתדר של , 0 . 1 Hz בעל גורם מחזור של , 50 ° / 0 ועוצמה של 2 . 5 וולט ( איור . ( 5 . 20 . 18 סובבו את הפוטנציומטר P ] למצב שבו התנגדותו מקסימלית . כוונו את הפוטנציומטר /' 3 להגבר מזערי . ( K = 1 ) בדקו באמצעות מד מתח את המתח בנקודת הבדיקה . TP ודאו כי המתח בנקודה זו הוא אות דופק מלבני שעוצמתו נעה בין 0 לבין + 2 . 5 והוא בעל התדר המתאים . ודאו כי אין עומס על המנוע . . 19 חברו את משקף התנודות הספרתי לנקודת הבדיקה . TP 9 הפעילו את התוכנה PC LAB 2000 בתצורה "הקלטת תופעת מעבר '' קבעו את הרגישות האנכית ל 0 . 1 \' - ואת בסיס הזמן . l sec ^ בחרו שם לקובץ הנתונים ( בתפריט ( File / save data והפעילו את מקליט תופעת המעבר באמצעות הקשה על כפתור . Run הקליטו את אות המתח במשך כ60- שניות 6-5 ) מחזורים של ניתוק וחיבור המנוע . ( שמרו את הקובץ שהקלטתם כקובץ "זרם-זמן . " איור 5 . 20 אות דופק מלבני בעל גורם מחזור של 50 %

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר