עמוד:100

נוספות , ובכל פעם הוסיפו משקולת לרצועה התלויה על ציר הסיבוב . המתינו עד להתייצבות המערכת וקראו את הערכים הנמדדים . . 14 רשמו את תוצאות המדידות בטבלה כדוגמת טבלה . 5 . 2 בעמודת המומנט המכני רשמו את המכפלה של משקל המשקולת ( בניוטון ) ברדיוס ציר המנוע ( במטרים . ( ( הערה ! הגודל המחושב בדרך זו אינו שווה למומנט , אולם הוא נמצא ביחס ישר אליו . ( בעמודת ההספק המכני רשמו את מכפלת המומנט המכני ( עמודה 6 משמאל ) במהירות הסיבוב ( לאחר המרה ל- . (— ( הערה גם גודל זה אינו שווה במדויק sec להטפק המכני אולם נמצא ביחס ישר אליו . ( בעמודה האחרונה רשמום את הנצילות : היחס בין שינוי ההספק המכני ( כתוצאה משינוי המשקל ) לבין שינוי ההספק החשמלי כפול מאה ( לפיכך אפשר לחשב את הנצילות רק עבור המדידה השנייה ואילך . ( . 15 סרטטו גרפים המתארים את תלות מהירות הסיבוב , הזרם במנוע והנצילות במומנט המכני . . 16 חזרו על סעיפים 15-13 לאחר כיוון הפוטנציומטר P למצב חדש שבו V JP =-2 V ודאו כי המתח על המנוע בנקודה TP שווה למתח הרוויה של המגבר ( כ ^ . ( 5 4 טבלה 5 . 2

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר