עמוד:98

. 5 סובבו את כפתור הפוטנציומטר P באיטיות עד שהמתח בנקודה TP יהיה כפול 4 3 מהמתח בנקודה TPj ( ההגבר . ( רשמו ליד הכפתור של P את ערך ההגבר . " 2 " 3 . 6 חזרו על סעיף 5 לעיל כאשר אתם מסובבים באיטיות את הכפתור של P ובודקים את 3 ההמצבים שבהם . —^ - = 3 , 4 , 10 , 20 סמן ליד כפתור הפוטנציומטר את ערך ההגבר ^ TPl המתאים בכל מצב . עתה המגבר Um מכויל , וניתן לבצע את המדידות עצמן . מדידות ללא עומס בחלק זה של הניסוי תמדדו את מהירות המנוע ואת הזרם הזורם במנוע בתלות במתח המסופק למנוע . שינוי המתח על המנוע ייעשה באמצעות שינוי ההגבר של מגבר השגיאה -C / 1 B . 7 סובבו את הפוטנציומטר /> למצב של הגבר מזערי . ( " 1 " ) סובבו את הפוטנציומטר x 3 P למצב קיצוני שבו המתח v TP קרוב לאפס . ודאו שהמנוע אינו פועל במצב זה . סובבו 0 באיטיות את הפוטנציומטר P ] עד שהמנוע מתחיל להסתובב ( במצב זה , ערכי המתח והזרם הם הערכים המזעריים הדרושים להפעלת המנוע . ( . 8 חברו רב-מודד לנקודת הבדיקה , TP ומדדו את המתח בנקודה זו . חברו רב-מודד נוסף 4 בין נקודת הבדיקה TP לנקודה TP ומדדו את הזרם בין נקודות אלו . חברו מונה ( או 4 3 משקף תנודות ) לנקודת הבדיקה , TP j , ומדדו את תדר הדפקים המתקבלים בנקודה זו . . 9 סובבו את כפתור הפוטנציומטר P להגבר של . K = 2 רשמו את המתח והזרם c 2 הנמדדים . קראו ורשמו את תדר הדפקים המופיעים על מרקע המשקף . אם צריך , שנו את מצב בסיס הזמן של המשקף לקבלת אות יציב על המסך . על פי תדר הדפקים , חשבו את מהירות הסיבוב ביחידות של סיבובים / לדקה . ( RPM ) רשמו את תוצאות המדידות . . 10 חזרו על סעיף 9 לעיל כאשר אתם מודדים ורושמים את המתחים והתדרים בהגברים שונים של המגבר . K = 2 , 8 , 12 , 20 ? ? U ] B את התוצאות רשמו בטבלה כדוגמת הטבלה c הבאה :

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר