עמוד:86

בניסויים הקודמים ( מערכת לבקרת טמפרטורה ) ראינו כי הדרך הפשוטה ביותר למימוש בקר המקיים את משוואה ( 5-10 ) היא באמצעות מגבר שרת בעל אופיין ליניארי ( ראו איור 3 . 4 בניסוי . ( 3 באיור 5 . 7 מתואר מגבר שרת הפועל בתצורת מגבר שגיאה שהמתח שהוא מפיק במוצאו ( v ) נמצא ביחס ישר לסכום המתחים ( V - V ) במבוא המהפך שלו ? . 0 2 { Vx -v 2 ) R ( 5-11 ) V « =-R כדי שמגבר כזה יפעל כבקר יחסי , עליו לפעול בתחום הלינארי שלו ( כלומר , לא ברוויה ( R f \ . ( בתנאים אלו , ההגבר K של הבקר שווה להגבר - - \ של המגבר ( בערכו המוחלט ( R ) c , ( ומשוואה ( 5-11 ) שקולה למשוואה , ( 5-10 ) כאשר . m = O הדרישה לעבודה בתחום o הלינארי של המגבר , מכתיבה את העוצמה המרבית של האות במבוא המהפך ? ?{ V - V ) 2 x עוצמת אות המבוא חייבת להיות קטנה מהיחס בין מתח הרוויה של המגבר לבין הגברו . תנאי זה מתקיים בדרך כלל כאשר המערכת פועלת בחוג סגור ' במקרה זה , האות במבוא המהפך של המגבר נמצא ביחס ישר לשגיאת המערכת , שהיא בדרך כלל קטנה אם אין הפרעות גדולות . לעומת זאת , אם מגבר השרת ( איור ( 5 . 7 מממש בקר בחוג פתוח , כמעט שלא ניתן להבטיח עבודה בתחום הלינארי בלבד . איור 5 . 7 מגבר שרת בתצורה של מגבר-מסכס ( או מגבר-שגיאה , כאשר השגיאה היא ( V - ' . 1 x

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר