עמוד:74

אם אי אפשר להציג את המתח הנמדד על מרקע המשקף , ניתן לחבר את הדקי המשקף דרך מחלק מתח שיחס החלוקה שלו ידוע . ( שמרו את האותות וצרפו אותם לדוח הניסוי . ג . תגובה לאות מדרגה הפעל את אוגר המידע עם חלוקה אופקית של 5 sec / div וחלוקה אנכית של . 1 V / div צרו אות מדרגה חיובי של 3 ° C במבוא על-ידי שינוי מהיר של מצב הפוטנציומטר של המתח הרצוי . צפו בשינויים ושמרו אותם . הדפיסו את הגרף המתקבל וצרפו אותו לדוח הניסוי . השוו בין התגובה לאות מדרגה בשני סוגי הבקרה . ד . תגובה להפרעה . 1 קבעו את הטמפרטורה הרצויה ל 30 ° 0- על-ידי שינוי מצב הפוטנציומטר . P הפעילו את המאוורר כהפרעה , וצפו בגרף הנוצר על מרקע משקף התנודות המחובר לנקודה . TP 12 שמרו והדפיסו את הגרף , וצרפו אותו לדוח הניסוי ( ראו איור . ( 4 . 12 איור 4 . 11 המתח על הנגדים לאחר הנחתה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר