עמוד:50

ב . חיבור המערכת והפעלתה . 1 כוונו את מתחי המוצא של שני ספקי הכוח לקבלת . 12 v-7 -12 V חברו את מוצאי הספק להדקים המתאימים במערכת הבקרה . . 2 חברו את מערכת הבקרה למחשב באמצעות כבל התקשורת המתאים . . 3 הפעילו את מקליט תופעות המעבר . ג . כיול חיישן טמפרטורה אם חל שינוי במצב הפוטנציומטרים של חיישן הטמפרטורה , יש לבצע מחדש את כיול החיישן , על פי המוסבר בניסוי . 1 ד . תגובת המערכת בחוג פתיח . 1 נתקו את חיישן הטמפרטורה מנקודת הבדיקה . TP 3 . 2 סרטטו אופיין של הבקר בחוג פתוח : א . כוונו את הפוטנציומטר P למצב הגבר 3 ואת הפוטנציומטר P למצב אמצעי 6 5 ( היסט אפס . ( ב . חברו את מדי המתח הישר לנקודות הבדיקה . TP -1 TP 9 6 ג . נתקו את המקצר בין TP למוצא מגבר השגיאה וחברו במקומו את מוצא ספק 6 הכוח הנוסף . ד . שנו בהדרגה את מתח הספק בכל תחום פעולתו של הבקר . מדדו את המתחים במבוא הבקר ובמוצאו על-ידי שני מדי המתח , ורשמו את תוצאות המדידות בטבלה מתאימה . ה . על סמך המדידות הרשומות בטבלה , סרטטו את אופיין הבקר . שאלה 3 . 9 על פי האופיין שקיבלתם : . 1 מהו הגבר הבקר ? . 2 מהו התחום של מתח המבוא שבו הבקר ליניארי ? . 3 מהו מתח ההיסט י ו . שנו את מצב הפוטנציומטר ^ 5 למצב הגבר , 4 וחזרו על המדידה עבור ההגבר החדש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר