עמוד:44

שאלה 3 . 2 באיור 3 . 3 נתון גרף המתאר את התפוקה של בקר יחסי ( בוולטיס ) בתלות במתח המבוא ( השגיאה . ( א . מהו תחום השינוי של מתח השגיאה ? ב . רשמו את משוואת הבקר . ג . סרטטו את אופיין הבקר כשמתח המבוא והתפוקה מבוטאים באחוזים . באיור 3 . 4 מופיע חלק ממעגל המערכת לבקרת טמפרטורה באמצעות בקר יחסי שתשמש אותנו בניסוי . בקר זה ממומש על-ידי מגבר השרת , U 2 B המגביר את אות המבוא ( מגבר השגיאה , ( ומגבר השרת U המשמש כמגבר מהפך-מסכם למתח ההיסט ולמתח המבוא 2 C המוגבר . מתח ההיסט /« במעגל נקבע על-פי מצב הפוטנציומטר . P הגבר הבקר K נקבע על-ידי מצב הפוטנציומטר . P תפוקת הבקר במעגל זה שווה למתח המתקבל במוצא מגבר 5 השרת . U C 2 שלושת מגברי השרת שבאיור 3 . 4 ארוזים ברכיב מוכלל אחד שמספרו הקטלוגי . 324 ערכי מתחי ההזנה שלו רשומים באיור . נסמן מתחים אלו ב- cc וב- ? + V ונניח כי מתחי הרוויה של מגבר השגיאה קטנים , בערכם המוחלט 1 V-1 , בערך ממתחי ההזנה . איור 3 . 3 אופיין של בקר יחסי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר