עמוד:41

ניסוי 3 מערכת לבקרת טמפרטורה בשיטה יחסית בחוג פתוח 1 מבוא בניסוי זה תפעילו מערכת לבקרת טמפרטורה המבוססת על בקר יחסי ( Controller Proportional ) הפועל בחוג פתוח . הבקר היחסי ממומש באמצעות מגבר ליניארי שהגברו ניתן לשינוי . לאות המוצא של הבקר מיתוסף מתח היסט . ( offset ) בניסוי נראה כי מתח זה חיוני לפעולת מערכת בקרה זו כשהיא פועלת בחוג סגור . נבדוק את השפעת שינוי ההגבר וההיסט על תגובת המערכת בחוג פתוח , את תגובת המערכת לאותות מדרגה , את תגובת המערכת להפרעות ואת זמן התגובה של המערכת . בחלק הרשות של הניסוי נמצא את קבוע הזמן של המערכת על פי התלות של אות המוצא בזמן לאחר הופעת אות מדרגה במבוא . 11 מטרות הניסוי בתום הניסוי יידעו התמידים : . 1 להסביר את עקרון הפעולה של בקר יחסי . . 2 להסביר את המבנה ואופן הפעולה של המעגל האלקטרוני המממש את הבקר היחסי בניסוי . . 3 לסרטט את אופיין הבקר . . 4 למדוד , להקליט ולהסביר את תגובת המערכת בחוג הפתוח לאותות מדרגה נתונים . למדוד את התגובה עבור הגברים שונים של הבקר היחסי ומתחי היסט שונים . . 5 למדוד , להקליט ולהסביר את תגובת המערכת להפרעה קבועה . . 6 למדוד ולחשב את זמן ההשהייה של המערכת לאחר הופעת אות מדרגה במבוא . . 7 אתגר : למדוד , להקליט ולחשב את קבוע הזמן של המערכת על-ידי שימוש בגיליון אלקטרוני . הערכת משן הניסוי 3 שיעורים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר