עמוד:39

מציאת מתחי המעבר נמצא ביטוי למתח המעבר v ממצב רוויה חיובי למצב רוויה שלילי , במעגל שבאיור . 2 . 13 HL לשם כך נרשום את משוואת הזרמים בצומת V + ( המבוא הלא מהפך למגבר השרת . ( במצב זה , מתח המוצא V שווה בקירוב למתח ספק הכוח החיובי ( במקרה שלנו . ( 10 V ברגע המעבר , , V = V x והמתח V + במבוא הלא מהפך של המשווה , שווה למתח הייחוס . V ref לשם נוחות נניח שהזרמים יוצאים מהצומת . מגבר השרת הוא אידיאלי , ולכן הזרם הזורם במבואו הוא . 0 מחוק הזרמים של קירכהוף נובע כי ו 1 Vr , - , V HL ^ ref- 'O ( 3-3 ) = 0 Ry שאלה 2 . 7 א . מצאו ביטוי למתח המעבר V בתלות בפרמטרים של המעגל . ב . מצאו ביטוי למתח המעבר v בתלות בפרמטרים של המעגל . מעגל הניסוי באיור 2 . 14 מופיע המעגל של המשווה שבניסוי . איור 2 . 14 מעגל המשווה המצוי במערכת בקרת הטמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר