עמוד:36

אופיין המעבר של המשווה עבור מתח ייחוס VKf חיובי מופיע באיור . 2 . 10 המעבר בין מצבי המוצא מתבצע כאשר מתח המבוא גדול או קטן במידה אפסית ממתח הייחוס . משווה עם תחום מת במשווה עם תחום מת , כאשר מתח המבוע עולה , מתח המוצא של המשווה משתנה מ 10 \' - ל 10 \ ' - רק כאשר מתח המבוא גדול בערך מסוים ממתח הייחוס . כאשר מתח המבוא יורד , מתח המוצא של המשווה משתנה מ 10 \ ' - ל , 10 \^ - רק כאשר מתח המבוא קטן בערך מסוים ממתח הייחוס , כך שייוצר תחום מת . באיור 2 . 11 מתואר אופיין מעבר עקרוני , של משווה לא הופך עם תחום מת , עבור מתח ייחוס חיובי . המתח V LH הוא מתח המבוא שבו משתנה מתח המוצא של המשווה מהמתח הנמוך - מתח ספק הכוח השלילי או הארקה - למתח הגבוה - מתח ספק הכוח החיובי . איור 2 . 9 מעגל של משווה לא מהפן איור 2 . 10 אופיין מעבר של משווה לא מהפך עם מתח ייחוס חיובי

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר