עמוד:29

באיור 2 . 4 מתואר מעגל המשווה המבוסס על מגבר שרת הפועל בין שני מצבי רוויה . קביעת הטמפרטורה הרצויה נעשית באמצעות הפוטנציומטר /> והנגד . R הפוטנציומטר מחובר 9 3 למתח מיוצב של 5 ¥ כדי להבטיח שהמתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה יהיה קבוע ולא יהיה תלוי בשינויים במתח הספק . את המתח הזה מודדים בנקודת הבדיקה . TP המתח במבוא השלילי של המשווה הוא מתח המוצא של הפוטנציומטר - ^ 3 תחום הטמפרטורות שהמערכת מסוגלת לבקר הוא . 20-50 ° C המתח במבוא החיובי של המשווה הוא מתח המוצא של החיישן , שלאחר כיול והתאמה לתחום המתחים הדרוש נמצא ביחס ישר לטמפרטורה הרצויה . מתח המוצא של המשווה , הנמדד בנקודה , TP שווה לערכי 5 מתחי הספקים , בקרוב , בהתאם להפרש המתחים במבואות למשווה . באיור 2 . 5 מתוארת המערכת בשלמותה . מוצא המשווה מחובר למפסקים 5 , ו- . 5 כאשר המפסקים במצב , AUTO מוצא המשווה מחובר אל הדוחפים של המאוורר וגופי החימום , ומתח מוצא זה גורם להפעלתם . מעגל המערכת לבקרת טמפרטורה בחוג סגור באיור 2 . 5 נתון מעגל מערכת הבקרה על כל מרכיביו , כפי שיופעל בניסוי . איור 2 . 4 מעגל המשווה המבוסס על מגבר שרת

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר