עמוד:27

הטמפרטורה הרצויה גבוה מהמתח המייצג את הטמפרטורה שהחיישן מודד . כלומר , הטמפרטורה המצויה . במצב זה המאוורר אינו פועל . במצב השני , גוף החימום אינו פועל והמאוורר פועל כדי לגרום לירידת הטמפרטורה . המאוורר פועל כל עוד המתח המייצג את טמפרטורת החיישן גבוה מהמתח המייצג את הטמפרטורה הרצויה . כאשר המאוורר פועל , גוף החימום אינו פועל , ולהפך . כלומר כאשר המערכת פועלת בחוג סגור המאוורר וגוף החימום לעולם אינם פועלים בעת ובעונה אחת . במערכת בקרת הטמפרטורה שבניסוי קייס "תחוס מת , " כמו במערכת בקרת טמפרטורה הכוללת תרמוסטט . התחום המת נובע , בין השאר , מהעובדה שלרכיבי מערכת הבקרה יש קבועי זמן תרמיים הגורמים להשהיה , או פיגור , בתגובת המערכת . הדבר מתבטא בכך שאם לאחר הפסקת החימום , הטמפרטורה במערכת ממשיכה לעלות מעל לטמפרטורה הרצויה , ולאחר הפסקת פעולת המאוורר הטמפרטורה ממשיכה לרדת , מתחת לטמפרטורה הרצויה . באיור 2 . 2 א מתוארת תלות הטמפרטורה בזמן במערכת לבקרת טמפרטורה , ובאיור 2 . 2 ב מתוארת התלות בזמן של מתח מוצא המשווה המפעיל לסירוגין את המאוורר ואת גוף החימום . בגרפים אלה אפשר לראות כי אכן תהליך ההתחממות נמשך למרות הפסקת פעולת החימום והפעלת המאוורר , וכן כי תהליך ההתקררות נמשך למרות הפסקת פעולת המאוורר והפעלת גוף החימום . איור 2 . 2 א . תלות הטמפרטורה בזמן ב . מתח המוצא של המשווה ומצב פעולת המאוורר וגוף החימום

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר