עמוד:23

השפעת שינוי המתח על גוף החימום על הטמפרטורה ( רשות ) ניתן לקבוע את הטמפרטורה במערכת בחוג פתוח על-ידי שינוי המתח על גוף החימום . בחלק זה של הפעילות נבדוק את הקשר בין הטמפרטורה למתח . צרו בגיליון האלקטרוני טבלה בת שלוש עמודות : עמודה עבור המתח על גוף החימום , עמודה עבור ריבוע המתח , ועמודה עבור הטמפרטורה הסופית שאליה מגיעה המערכת במתח הנתון . בצעו 5-4 מדידות במתחים הולכים וקטנים . תחום המתחים המותר על נגדי החימום הוא בין . 1 1 V ^ 7 V איור 1 . 12 תלות הטמפרטורה בזמן בהפעלת מאוורר ובהפסקת פעולתו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר