עמוד:16

שאלה 1 . 11 ( רשות ) הסבירו כיצד הדיודה £ > מגינה על הטרנזיסטור . Q 2 3 IV הציוד הדרוש - משקף תנודות ממוחשב , הכולל מערכת אלקטרונית עם מחשב ומותקנת בו תוכנה מתאימה המאפשרת הקלטת תופעות מעבר מערכת בקרת טמפרטורה ספק כוח מעבדתי שניתן לכוון את מתח המוצא שלו שני מדי מתח למתח ישר ארבעה מוליכים עם הדקי תנין מד חום ספרתי לתחום 0- 1 00 ° C מכל מים וקרח ( רצוי כוס עשויה קלקר ) - בטמפרטורה הקרובה לאפס מעלות . יש להכין מכל זה בסמוך לביצוע הכיול מכל מים חמים ( רצוי כוס עשויה קלקר ) - בטמפרטורה של כמה עשרות מעלות 70 ° C ) ומעלה . ( יש להכין מכל זה בסמוך לביצוע הכיול V מהלך הניסוי באיור 1 . 7 מובא סרטוט של מעגל הניסוי בשלמותו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר