עמוד:10

0 . 7 V לערך , ועם עליית הטמפרטורה מתח זה קטן ליניארית . באיור 1 . 5 נתון גרף המתאר את התלות של הממתח הקדמי של הדיודה בטמפרטורה ( כאשר זורם בה זרם קבוע של . ( 1 mA שאלה 1 . 5 AV על-פי איור , 1 . 2 מצא את רגישות החיישן לשינוי הטמפרטורה . . — הערה : רגישות A 7 החיישן לשינוי הטמפרטורה נתונה על-ידי שיפוע הגרף שבאיור . כדי להתאים את החיישן לשימוש נוח , יש לכייל את מתח המוצא שלו . במערכת הניסוי יבוצע הכיול בצורה הבאה : א . בטמפרטורה של אפס מעלות , מתח המוצא יהיה אפס וולט . ב . עם עליית הטמפרטורה המתח יעלה , כלומר , הרגישות לטמפרטורה תהיה חיובית . mV ג . התלות של שינוי המתח בשינוי הטמפרטורה תהיה ° C . 2— איור 1 . 2 תלות הממתח הקדמי של הדיודה בטמפרטורה

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר