עמוד:220

להלן חישוב מספר המצבים היציבים של המנוע המוצג באיור י מספר הקטבים של הרוטור : , N = 6 מספר הפאזות , Ph = 4-. מכאן , גודל הצעד הוא ו עקרון הפעולה באיור 8 . 2 מוצגים בצורה סכמתית שלשה צעדים של מנוע , שהסטטור שלו הוא בעל שמונה פאזות 8 : = , />/ והרוטור שלו הוא בעל שני קטבים . N = 2 1 מכאן , כל פסיעה היא 1 כאשר מספקים לאחד מסלילי הסטטור זרם חשמלי , נוצר סביב הרוטור שדה מגנטי , הגורם לו להסתובב כך שהציר המגנטי שלו מתלכד עם הציר המגנטי של הסטטור . במצב A זרם חשמלי מוזן לסליל מספר 1 של הסטטור , ויתר הסלילים אינם מוזנים . נוצר וקטור מגנט , הגורם לרוטור להתייצב במצב שבו קווי הכוח המגנטיים מסליל מספר 1 מתלכדים עם הרוטור בדרך הקצרה ביותר . במצב B זרם חשמלי מוזן לשני סלילים של הסטטור . נוצר שדה מגנטי המכוון לאמצע , בין שני הסלילים המוזנים . הרוטור מסתובב , C נעצר בין שני הסלילים , לאחר ביצוע סיבוב של . 22 . 5 C שימו לב לעובדה כי במצב שבו שני סלילים מוזנים בזרם חשמלי , נוצר שדה מגנטי חזק יותר מאשר במצב שבו מוזן סליל אחד איור 8 . 2 תיאור סכמתי של שלושה צעדים במנוע צעד

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר