עמוד:183

באיור 5 . 2 מתוארת מערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח ו שליטה על מהירות הסיבוב של ציר המנוע נעשית באמצעות תוכנה , הקולטת את המהירות הרצויה של הסיבוב ומתרגמת אותה לגורם מחזור . התוכנה מפיקה פולסים ברוחב משתנה ובתדר קבוע ( אפנון ( PWM במוצא המחשב . הפולסים עוברים דרך מישק לדוחף הזרם , אשר מפיק פולסים בעלי הספק מתאים להפעלת המנוע . המנוע מקבל פולסים בעלי גורם מחזור משתנה , הנקבע על-ידי התוכנה , ומסובב את הציר במהירות יחסית לגורם המחזור . מדידת המהירות של סיבוב המנוע נעשית באמצעות טכומטר" הטכומטר הוא רכיב הדומה מאוד לגנרטור כאשר ההבדל העיקרי בין השניים הוא הדרישה להעמסת מינימלית של המנוע על-יד הטכומטר ולא גודל ההספק חשמלי במוצא , כפי שנדרש מגנרטור . המתח שמפיק הטכומטר הוא יחסי למהירות הסיבוב של הציר . איור 5 . 2 רשים מלבנים של מערכת לבקרה על מהירות הסיבוב של ציר מנוע בחוג פתוח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר