עמוד:162

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך שדה להקלדת הערך של עוצמת ההארה הרצויה ( באחוזי הארה ) ושל תדר העבודה הרצוי שבו ינוע גורם המחזור . התכנית מתרגמת את עוצמת ההארה הרצויה לגורם מחזור של אות , המבצע ביקורת על הפעלת הנורה . ככל שגורם המחזור ( Duty Cycle ) גדול יותר , כך עוצמת ההארה הממוצעת של הנורה גבוהה יותר . עוצמת ההארה נמדדת באמצעות מערכת אלקטרואופטית , המתרגמת את עוצמת ההארה שנמדדה למתח חשמלי ישר . המתח נדגם על-ידי הממיר , AID המתרגם את המתח לאות ספרתי יחסי . התוכנה קולטת את הנתון מן הממיר , ומתרגמת אותו לאחוזי הארה בפועל . במקביל , תוצאות המדידה מוצגות על גבי המסך עם תווית זמן וגם נרשמות כקובץ text בתקן . CSV אפשר לפתוח את הקובץ כטבלה בתוכנת Excel וכגרף המתאר את עוצמת ההארה כתלות בזמן . לחיצה על המקש U גורמת להגדלת גורם המחזור ב . 5 ° 0 / - לחיצה על המקש D גורמת להקטנת גורם המחזור ב . 5 ° / 0- תגובת גורם המחזור של מערכת ההארה בחוג פתוח . 4 על המסך יופיע חלון להקלדת גורם המחזור ( באחוזים . 5 . ( הקלידו את הערך 50 ° / 0 ואשרו . 6 . Enter-n הקלידו את הערך 3600 כתדר עבודה ב \^\ 1- ואשרו ב . &«^ - . 7 התבוננו בעוצמת ההארה . על המסך מופיעים הערך שנמדד יחסית לעוצמת ההארה והערך של גורם המחזור , באחוזים , כפי שהקלדתם . איור 3 . 9 מסך ההפעלה של התוכנית בניסוי 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר