עמוד:134

הסבר התכנית לאחר האתחול , ההכרזה על המשתנים והגדרת הקבועים , התכנית פותחת קובץ text להקלדת הנתונים שנמדדו . התכנית מציגה על גבי המסך שדה להקלדת הטמפרטורה הרצויה j בין . 50 ° C-b 25 ° C התכנית מתרגמת את הטמפרטורה הרצויה לגורם המחזור של אות , המבצע בקרה על הפעלת שני נגדי ההספק . ככל שגורם המחזור ( Duty Cycle ) גדול יותר , כך ההספק המועבר לנגדים גדול יותר , וכתוצאה מזה הנגדים יתחממו במידה רבה יותר . הטמפרטורה נמדדת באמצעות חיישן , המתרגם את הטמפרטורה למתח חשמלי ישר . המתח נדגם באמצעות הממיר , A / D המתרגם את המתח לאות ספרתי יחסי . התוכנה קולטת את הנתון מן הממיר , ומתרגמת אותו לערך מספרי המיוצג במעלות . במקביל , תוצאות המדידה מוצגות על גבי המסך עם תווית זמן , וגם נרשמות כקובץ text בתקן . CSV אפשר לפתוח את הקובץ כטבלה בתוכנת Excel גכגרף המתאר את עוצמת התאורה כתלות בזמן . לחיצה על המקש U גורמת להעלאת הטמפרטורה במעלה אחת , עד מקסימום . 50 ° C לחיצה על המקש D גורמת להורדת הטמפרטורה במעלה אחת , עד מינימום 25 ° C ( טמפרטורת החדר . ( כך אפשר להגיע לטמפרטורה הרצויה . השפעת גורם המחזור של המערכת בחוג פתוח . 4 על המסך יופיע חלון להקלדת הערך של הטמפרטורה הרצויה . הקלידו 30 ואשרו ב 1 ^ - ז . £ התכנית תתרגם את הערך הזה לגורם מחזור מתאים . על המסך יופיעו שורות המציינות תווית זמן וטמפרטורה הנמדדת כל שנייה . עקבו אחר הטמפרטורה עד שתתייצב . עצרו את התכנית . . 5 פתחו את הקובץ שבו נאגרו הנתונים , וסרטטו גרף Excel שיתאר את הטמפרטורה כתלות בזמן . . 6 הפעילו את התכנית מחדש , אבל הפעם הקלידו את הערך 50 ואשת . Enter-n עקבו אחר הטמפרטורה עד שתתייצב . . 7 פתחו את הקובץ שבו נאגרו הנתונים , וסרטטו גרף Excel שיתאר את הטמפרטורה כתלות בזמן . . 8 חזרו על שני הסעיפים הקודמים , 6 ו , 7- בעבור הטמפרטורה הרצויה י . 30 ° C

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר