עמוד:127

במערכת לבקרת טמפרטורה בחוג פתוח אפשר לשנות את הטמפרטורה באמצעות בורר המשולב במערכת . דוגמה לכך הוא הבורר הנמצא בתנורים חשמליים מסוימים . הבורר מאפשר להפעיל אחד מגופי החימום או יותר המותקנים בתנור . יש להדגיש שבמערכת הפועלת בחוג פתוח לא ניתן לווסת את הטמפרטורה . ההנחה הבסיסית היא שככל שהזרם המוזרם דרך נגדי החימום גדול יותר , כך עולה הטמפרטורה , אך אי-אפשר לשמור על ערך מסוים של טמפרטורה . המאוורר אינו חלק אינטגרלי מן המערכת , ותפקידו ליצור הפרעה למשתנה המבוקר . חיישן הטמפרטורה LM 35 חיישן הטמפרטורה LM 35 מבוסס על משוואת אופיין זרם-מתח של צומת מק , כאשר הצומת מק נמצא בממתח קדמי ומזרימים דרכו זרם קבוע , המתח על פני הצומת משתנה בקצב אופייני של .-2 mV / ° C מאחר שהתלות בטמפרטורה אינה לינארית , יש לבנות סביב הצומת pn מעגלי קיזוז , וליצור קשר לינארי בין המתח המופק באמצעות הרכיב ובין הטמפרטורה הנמדדת . באיור 1 . 3 מתואר אופיין קדמי של הצומת pn בעבור טמפרטורות שונות . אפשר לראות שככל שטמפרטורת גבוהה יותר , כך מפל המתח על הצומת קטן יותר . ? הרכיבים למדידת הטמפרטורה פשוטים להפעלה ! יש לחבר מתח הזנה ( לא בהכרח מדויק , ( ומוצא הרכיב יפיק מתח יחסית לערך הטמפרטורה . מקדם אופייני הוא . 10 m v / ° C איור 1 . 3 אופייני הצומת pn בעבור טמפרטורות שונות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר