עמוד:113

שאלה 4 . 8 הסבירו מדוע אסור לחבר מוצאים של שערים לוגיים זה לזה ? כדי להתגבר על הבעיה משתמשים בפונקציה . Select לפונקציה זו יש שלושה מבואות ומוצא יחיד . המבוא האמצעי , המסומן באות , s הוא מבוא לוגי שיכול לקבל את המצבים ' 0 ' או . ' 1 ' שני המבואות האחרים , f-1 t , הם מבואות לערכים מספריים . במוצא הפונקציה מתקבל הערך , f IN t בהתאם לערכו של . s אם הערך של s הוא ' 1 ' מתקבל במוצא הפונקציה הערך . t לעומת זאת , כאשר הערך הלוגי הוא , ' 0 ' מתקבל במוצא הפונקציה הערך . f באמצעות הפונקציה Select אפשר לבחור בין הערך המספרי המתקבל במוצא המסכם , לבין הערך המתקבל במוצא המחסר . ערך זה יחווט למוצא הלולאה ( ערך חדש במוצא הלולאה . { לשם כך נחבר את המבוא הלוגי של הפונקציה ( s ) select למוצא חיישן היציאה . כאשר חיישן היציאה נלחץ , מוצאו מקבל את הערך / 1 ' וערך המונה מתעדכן כלפי מטה . בכל מצב אחר , ערך המונה מתעדכן על-ידי חיישן כניסה . ם פתחו את חלון הדיאגרמה של היישום . targil 5 . vi ם מחקו את החיבור בין מוצא המחסר לערך חדש במוצא הלולאה . ם הציבו את הפונקציה Select ) Select ? . ( Functions - > Comparison - > חברו את הפונקציה Select כמתואר באיור . 4 . 20 ם שמרו את היישום בשם . Targil 6 . vi ם פתחו את חלון הפנל של היישום . ם קבעו את הערך 8 כערך ההתחלתי של המשתנה והריצו את התכנית . ם הפעילו את חיישן הכניסה וחיישן היציאה כמה פעמים ועקבו אחר תצוגת הרמזור . האם היישום פועל כנדרש ? איור * . 19 הפונקציה Select

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר