עמוד:108

לשם כך נשתמש בפונקציה אי-ש 11 י 1 ן ( Not Equal ) השייכת לקבוצת פונקציות ההשוואה ( Functions - > Comparison - > Not Equal ) שיש לה שני מבואות ומוצא יחיד . כאשר הערכים בשני מבואות הפונקציה שווים , מתקבל במוצא פונקציה טח ז לוגי ; כאשר הערכים אינם שווים מתקבל ' 0 ' לוגי . נשווה כעת את המשתנה המתקבל במוצא הפונקציה Register Shift לערך . ' 0 ' מוצא הפונקציה אי שוויון ישמש כאחד המבואות של שער Ninnn . AND השני של שער AND זה , יהיה האות המתקבל מהמפסק ( חיישן הכניסה . { באיור 4 . 15 מוצגת תמונת מסך הדיאגרמה המתארת את הצבת הפונקציה אי-שוויון . ם הציבו בחלון הדיאגרמה של Targil 3 . vi את הפונקציה אי-שוויון ומלבן שהערך שלו קבוע . ( Functions - > Numeric - » Numeric Constant ) ' 0 ' איור * . 15 תמונת מסך חלון הדיאגרמה להצבת הפונקציה אי-שתי 1 ן

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר