עמוד:101

ליצירת המשוב ביישום זה משתמשים בפונקציה . Shift Register פונקציה זו מעבירה את ערכו של המשתנה , שחושב במחזור כלשהו של הלולאה , למחזור הבא בלולאה . את הפונקציה Shift Register מייצגים שני משולשים על שתי הצלעות האנכיות של הריבוע המגדיר את הלולאה , כפי שאפשר לראות באיור . 4 . 9 המשולש המשורטט על הצלע הימנית של הלולאה ופונה כלפי מעלה , מתאר את הערך של משתנה שנבחר במחזור הנוכחי של הלולאה . ערך זה חוזר ומופיע במשולש ( הפונה כלפי מטה ) שנמצא על הצלע השמאלית , ומתאר את אותו משתנה במחזור הבא של הלולאה . כדי לבחור משתנה כלשהו המוגדר בלולאה ולאתחל אותו , מחברים למשולש השמאלי ( Shift-Register ) מלבן המייצג את הערך ההתחלתי הרצוי של המשתנה שנבחר , כפי שאפשר לראות באיור . 4 . / שימו לב , המשתנה שנבחר באיור זה אינו זהה למשתנה הלולאה . ( 1 ) איור 4 . 9 לולאה המכילה Shift Registar איור 4 . 8 לולאת While-loop עם הגדרות הלולאה היוצרות "ריצה" אינסופית

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר