עמוד:98

ערכו של מוצא המשווה בין המונה לבין הערך ההתחלתי של מספר המקומות הפנויים בחניון הוא ערכו של מוצא המשווה בין המונה לבין הערך 0 הוא ; איזו נורה תפעל : האדומה או הירוקה ל . V מבנה והפעלת יישום להדמיית חניון . 1 הפעלת יישום קיים ? הריצו את תוכנת ? LabViEW פתחו את היישום FirstParking . vi הנמצא בספרייה PARK . LLB בתיקייה . parking תיפתח תמונת המסך המוצגת באיור . 4 . 6 בתמונת המסך נראים העצמים האלה ודו ' $ לקביעת מספר מקומות החנייה המרבי בחניון . יש לקבוע ערך זה לפני הרצת התכנית . שני לחצנים המדמים את פעולת החיישנים המוצבים בכניסה לחניון וביציאה ממנו . צג מספרי , המציג את מספר מקומות החנייה הפנויים בחניון ברגע נתון . - רמזור ובו שתי נורות ( אדומה וירוקה ) המשמשות לחיתי , האוסר או מאפשר כניסה לחניון . ? העבירו את התכנית למצב ריצה והריצו צער יחיד . ם לחצו פעם אחת על המפסק המסמל את חיישן הכניסה . כיצד משתנה תצוגת מספר המקומות הפנויים בחניון ? ? לחצו פעם אחת על המפסק המסמל את חיישן היציאה . כיצד משתנה תצוגת מספר המקומות הפנויים בחניון ? ? חזרו ולחצו על לחצני הכניסה והיציאה ובדקו את פעולת הרמזור . האם הרמזור פועל כנדרש ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר