עמוד:88

ם בשלב זה , מסך הדיאגרמה של התכנית ( איור ( 3 . 17 מכיל את הרכיבים האלה י . 1 לולאת While Loop בתוך הלולאה For Loop לקבלת מונה מודולו6- בעל מיתוג סיפרתי . בתוך הלולאה While Loop יש מלבן לוגי המאפשר לשלוט בריצת הלולאה . . 2 פונקציית השהיה למימוש מחולל אותות , המאפשרת לשלוט בזמן המחזור של הלולאה . . 3 פונקציית המרה ממשתנה עשרוני למערך בינארי . . 4 שלוש פונקציות Index Array להפרדת מערך בינארי לסיביות . . 5 שער לוגי מורכב בעל שלושה מבואות . כעת עלינו להוסיף את רכיב התצוגה למסך הפנל . אפשר לבחור רכיב תצוגה כלשהו , כגון , נורה עגולה או נורה מרובעת . ם פתחו את חלון הפנל הנלווה לחלון הדיאגרמה שיצרתם ( איור . ( 3 . 17 ם לחצו על המקש הימני בחלון זה ופתחו את החלון . Classic Controls ם מתוך התפריט Classic Boolean בחרו את הרכיב הרצוי , מתוך ארבע אפשרויות י Square LED , Round LED , Square Light , Round Light המוצגות באיור . 3 . 19 לאחר בחירת רכיב התצוגה הרצוי ( בדוגמה זו , ( Round LED יש לחברו למוצא הפונקציה הלוגית בחלון הדיאגרמה . החיבור לא נעשה באופן ישיר , אלא דרך שער AND נוסף , שמבואו האחד הוא אות המוצא מהשער המורכב , ( Compound Arithmetic ) ומבואו השני הוא האות , בסימן הפוך , המתקבל מהמתג הדו-מצבי . ם פתחו את חלון הדיאגרמה שבניתם ( איור . ( 3 . 17 ם הוסיפו שער AND נוסף מימין לשער המורכב . ם אתרו את הצלמית המייצגת את רכיב התצוגה ומקמו אותה בקרבת מוצא שער AND שהוספתם . ם הוסיפו שער NOT לדיאגרמה . ם חברו את השערים לרכיב התצוגה כפי שרואים באיור 3 . 20 ( בעמוד . ( 90

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר