עמוד:55

בהמשך נקבע את כתובת אוגר הפלט . כיוון שכתובת זו עשויה להשתנות , נגדיר אותה כמשתנה מבוא ( Control ) ולא כגודל קבוע . ( Constant ) אפשר ליצור כפתור בקרה כזה ( Control ) ישירות בחלון הדיאגרמה . ם בחרו את כלי החיווט מתוך חלון הכלים הפונקציה וקרבו אותו לפונקציה . Out Port קרבו את סמן העכבר לנקודת החיבור העליונה של המסומנת כ , ^^^^^^^ - ולחצו על המקש הימני . נפתח חלון תפריטים ; בחרו באפשרות . Create Control ראו איור . 2 . 12 ם הזיזו , בעזרת העכבר , את המלבן החדש שנוצר , כך שלא יסתיר את הרכיבים האחרים במסך . באיור 2 . 13 אפשר לראות את חלון הדיאגרמה לאחר ביצוע הפעולות האחרונות . איור 2 . 11 סדר בחירת התפריטים לקבלת הפונקציה Out Port

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר