עמוד:53

ברירת המחדל של פונקציה זו היא מערך המכיל תא אחד . ביישום בקרת רמזור כלי רכב עלינו ליצור מערך חד-ממדי , באורך של 3 תאים ( שלושה תאי נתונים המתאימים למצבי שלושת צבעי הרמזור . ( ם סמנו את מלבן הפונקציה Build Array על-ידי לחיצה על הצלמית בלוח הכלים . מסגרת המלבן תהפוך למקווקוות עם נקודה כהה במרכז חלקו התחתון . ם קרבו את העכבר לנקודה המסומנת , סמן העכבר יהפוך לצורה . | לחצו על המקש השמאלי של העכבר ומשכו כלפי מטה . המלבן גדל ונוספים לו תאים . גררו את הסמן עד שיתקבל מערך בן 3 תאים . ראו איור . 2 . 8 ם בעזרת כלי חיווט ( הנמצא בלוח הכלים ) חברו את המבוא העליון של המערך למוצא האדום של המערכת הלוגית של הרמזור . ם חזרו על פעולת החיבור עבור המוצאים צהוב וירוק , כמתואר באיור 2 . 9 ( בעמוד הבא . ( כדי לכתוב את הפלט לכרטיס הקלט / פלט עלינו להמיר את המספר הבינארי , שנוצר מצירוף שלוש הסיביות של המערך , למספר עשרוני , תוך שימוש בנוסחה ? . 2 . 1 פתחו את חלון הפונקציות ובחרו בצלמית . Boolean ם מתוך החלון שנפתח , בחרו בפונקציה ; Boolean Array to Number פונקציה זו מקבלת ערך בהצגה בינארית וממירה אותו לערך בהצגה עשרונית . איור 2 . 8 מערך בן שלושה תאים איור 2 . 7 קטע מחלון דיאגרמה המכילה את הפונקציה Build Array

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר