עמוד:48

למפתח המקבילי ( או מפתח המדפסת ) במחשב , יש שלוש כתובות עבור שלושה אוגרים : אוגר פלט ושני אוגרי קלט . מספרה של כתובת הפלט של המדפסת הוא בדרך-כלל 378 H ( בבסיס , ( 16 בעוד מספרי כתובות הקלט הם 37 AH- - \ 379 H בנוסף לחיבור של כרטיס קלט / פלט אל המחשב באמצעות מחבר מתאים , יש לחבר לכרטיס מקור מתח של 5 V שיפעיל את רכיבי החומרה שעליו . נדגים תחילה כתיבת נתון לאוגר הפלט באמצעות תכנית פשוטה . . 1 תכנית פשוטה לפנייה למפתחי קלט / פלט 1 / 0 - היישום שנכיר ממיר מספר בינארי למספר עשרוני באמצעות הנוסחה הזו ! ההמרה של צירוף בינארי למספר מתבצעת על-ידי איחוד של אותות המתקבלים מ"מתגים ווירטואליים" למערך סיביות ברוחב 8 תאים ( כלומר , מספר בינארי ברוחב 8 סיביות , ( ולאחר מכן שימוש בנוסחה ( 2-1 ) להמרת המספר הבינארי למספר עשרוני . המספר העשרוני מועבר לאוגר הפלט של המחשב . ם חברו את כרטיס הקלט / פלט למחבר המדפסת שבמחשב ( הנקרא גם מחבר . ( DB 25 ם חברו את הכרטיס לספק מתח מיוצב של ? . 5 V הפעילו את תוכנת ההדמיה . פתחו את הקובץ FirstlOLabVlEW 7 . vi הנמצא בתיקייה Traffic lite 2 בספרייה . Ramzor . llb התבוננו באיור . 2 . 1 תמונת מסך הפנל מציגה את התכנית שנפתחה . בחלון הפתוח ניתן לראות את הכותרת כתובת התקן הפלט . המלבן שמתחת לכתובת זו מייצג את האוגר אליו מועבר המידע . כמו כן נראים באיור שמונה מתגים וירטואליים , שמצבם מייצג מספר בינארי ( זו מילת הפלט . ( כל המפסקים באיור 2 . 1 נמצאים במצב ' 0 ' ולכן המספר המיוצג הוא . 00000000 בהצגה זו , הסיבית D 0 מייצגת את הסיבית הפחות משמעותית , ( LSB ) בעוד D 7 מייצגת את הסיבית המשמעותית . ( MSB )^ TW 2 . באיור 2 . 2 נתון חלון הדיאגרמה של התכנית . אפשר להבחין באיור בכמה עצמים וביניהם הפונקציה Out Port שיוצרת את המידע המועבר לאוגר הפלט של המחשב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר