עמוד:47

ניסוי 2 שימוש במפתח תקשורת מקבילי להדמיה של פעולת מערכת הבקרה לרמזור . 1 מבוא בניסוי זה נחבר כרטיס קלט / פלט למפתח המקבילי של המחשב . ( Parallel Port ) הכרטיס מכיל , בין השאר , מפסקים ונוריות . בעזרת רכיבים אלה נדגים שילוב של חומרה עם תוכנה בכלל , ובפרט נדגים את פעולת מערכת הבקרה להפעלת רמזור ( המערכת שתוכננה בניסוי הראשון . ( . 11 מטרות הניסוי ללמוד כיצד מחברים כרטיס קלט / פלט למפתח התקשורת המקבילי . להכיר את הפונקציות המאפשרות הפעלת התקני קלט / פלט בתוכנת ההדמיה וללמוד להתקין אותן . להריץ ולבדוק את החומרה באמצעות תוכנית ההדמיה . לבדוק את ההשפעה של שינוי פרמטרים שונים על תוצאות ההדמיה ( זמן , מבואות ופו . ( ' 111 משך הניסוי חמישה שעורים . rv מהלך הניסוי כאשר מחברים התקן חומרה למחשב , צריכים להגדיר מהי כתובת ההתקן ( במערכת המחשב ) ומהו כיוון זרימת המידע של ההתקן ( האם ההתקן הוא התקן קלט , או התקן פלט . ( כתובת ההתקן נתונה בדרך כלל כמספר בבסיס , 16 המוכר גם בשם בסיס הקסדצימלי . ( HexaDecimal )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר