עמוד:42

ם לחצו על המקש השמאלי של העכבר , ובעודו לחוץ הזיזו את העכבר ימינה ולמטה . נפתח ריבוע מקווקו המקיף את הפריטים . לאחר שכל הפריטים יימצאו בריבוע נוכל לשחרר את המקש . ם משכו את העצמים המסומנים לתוך הלולאה . While Loop לאחר ביצוע הפעולה מופיע קו מקווקו במקום המוליך המקשר בין משתנה הלולאה לשאר העצמים ש"נקרעו . " בשלב זה נחבר את משתנה הלולאה ( 1 ) אל הלולאה . While Loop ם סמנו את הקו המקווקו על-ידי הבאת הסמן לקו , הקשה כפולה על מקש שמאל של העכבר ומחיקה בעזרת לחיצה על המקש . Delete ם בחרו בצלמית מוליך , מתוך Tools Palette או לחצו על המקש TAB כמה פעמים . עד שיופיע הסמן המבוקש . ם חברו את המלבן , המכיל את משתנה הלולאה , 1 לנקודה בתוך המסגרת של הלולאה . While Loop נקודת החיבור במסגרת תקבל את הצבע השחור . נקודה זו נקראת תעלה . ? חברו את התעלה לכניסה Num 2 bit ' s כפי שהיה לפני הניתוק , כמתואר באיור . 1 . 22 איור 1 . 22 חלון הדיאגרמה לאחר הגדרת מפסק בקרה ידני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר