עמוד:39

כזכור פעולת הרמזור , ללא בקרה ידנית , מתבססת על פעולת הלולאה . ( For Loop ) בפעולה זו המונה ( המסומן ( 1 מקודם מ0- עד ערך סופי , N הניתן לקביעה ( ראו איור . ( 1 . 6 פעולת הלולאה חוזרת על עצמה ללא הגבלה . נוסיף ללולאה הקיימת לולאה מסוג שונה , , While Loop כדי לאפשר פעולת מפסק בקרה ידני העוצר את המנייה . ראו איור . 1 . 19 לולאת While Loop מבצעת את כל הפונקציות הרשומות בתוך המלבן , כל עוד הערך של המשתנה הלוגי , המחובר לסימן , [ 0 ] הוא . ' 1 ' כאשר המשתנה הלוגי מקבל את הערך ' 0 ' פעולת הלולאה נעצרת ומשתנה הלולאה , ( 1 ) שומר על ערכו . איור 1 . 18 אותות מבואות ומוצא של שער AND במערכת איור 1 . 19 לולאת While Loop

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר