עמוד:35

הפונקציות גורמת לפתיחת חלונות משנה של הפונקציות השונות . שער AND נמצא בחלון המשנה פונקציות בוליאניות . ( Boolean ) הביאו את סמן העכבר מעל לצלמית עם הכיתוב TF והמתינו . נפתח חלון תפריטים מאויר נוסף , שבו אפשר להבחין בסימון של שער . AND ראו איור . 1 . 13 ? הביאו את סמן העכבר מעל לשער AND והקישו קצרות על המקש השמאלי של העכבר . כאשר הסמן נראה כ"יד" האוחזת בשער , הזיזו את הסמן למקום הרצוי בדיאגרמה והקישו הקשה קצרה נוספת על המקש השמאלי של העכבר . פעולה זו תשחרר את השער מהיד האוחזת בו . ם חברו את מבואות השער AND למוצאים Do , D , של הפונקציה . Num 2 Bit ' s מימוש המוצא G ( ירוק ) אפשרי בשתי דרכים : א . הוספת השער NAND שאליו יחוברו המבואות . DO , D 1 מוצא השער NAND יחובר לשער AND שלמבואו הנוסף יחובר 2 ס , כמתואר באיור . 1 . 14 ב . הוספת שער NOT למוצא שער AND שאליו מחוברים המבואות 1 ס , ס . מוצא השער AND יחובר לשער AND נוסף , כאשר למבוא הנוסף של השער יחובר המבוא , D 2 כמתואר באיור . 1 . 15 חיבור מוליך למוליך אחר מתבצע בדומה לחיבור מוליך להתקן . כאשר מקרבים את הסמן לקצה מוליך הוא מתחיל להבהב . ם צרו את הפונקציה G בדרך הנראית לכם . איור 1 . 13 הוספת שער AND

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר