עמוד:30

מימוש הפונקציות , R , Y , G בעזרת שערים לוגיים , ייראה אפוא , כדלקמן ו באיור 1 . 9 אפשר לראות את המימוש של שלוש הפונקציות של המערכת הצירופית לפי התכנון לעיל . לדוגמה , נראה את המימוש של פונקציה , G בהגדלה , באיור . 1 . 10 הריבוע באיור 1 . 10 שבתוכו רשום הכיתוב , TF מסמל , כזכור , שמשתנה המוצא של המערכת הצירופית הוא משתנה בוליאני / True-False ) אמת-שקר . ( עבור מוצא במצב ' 0 ' הנורה לא תאיר , ואילו עבור מוצא במצב ' 1 ' הנורה תאיר . שאלה 1 . 3 הוסיפו לחלון הפנל של התכנית ( איור ( 1 . 3 צג שיראה את קריאת מונה המצבים . . V 11 שדרוג מערכת הרמזור כדי לרכוש ניסיון נוסף בכתיבת תכניות בשפה גרפית , נבצע שינויים בתכנית מערכת בקרה לרמזור לכלי רכב . לפני עריכת השינויים , יש לשמור את התכנית בשם חדש וזאת כדי להימנע משינויים בתכנית המקורית . איור 1 . 10 מימוש המערכת הצירופית להפעלת הנורה הירוקה ברמזור איור 1 . 9 מימוש מערכת צירופית לבקרת רמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר