עמוד:29

פונקציה זו ממירה מספרים עשרוניים למספרים בינאריים ברוחב שמגיע עד 6 סיביות . כיוון שהמספר העשרוני הגדול ביותר הנדרש ביישום זה הוא , 3 חוברו רק שני מוצאים של הממיר ( Do , D \) מתוך 6 מוצאים קיימים . השם Num 2 Bit ' s נובע מהפעולה המתבצעת , שהיא , בתרגום מילולי "ממספר לסיביות . " . 4 המערכת הצירופית במסגרת הנתונה באיור 1 . 5 אפשר לראות שלושה שערים לוגיים , היוצרים יחד מערכת צירופית . המבואות לשלושת השערים מתקבלים משני מוצאי הפונקציה Nums 2 Bit ' s ( ראו איור . ( 1 . 8 את שלושת השערים היוצרים את המערכת הצירופית מקבלים מטבלת האמת של הרמזור ( טבלה . ( 1 . 3 נרשום את פונקציות נורות הרמזור על-פי טבלה 11 . 3 לאחר פישוט הפונקציות , בעזרת כללי האלגברה הבוליאנית , נקבל את הפונקציות האלה ; הפונקציה G ( נורה ירוקה ) אינה ניתנת לפישוט . טבלה 1 . 3 טבלת אמת של בקרת הרמזור

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר