עמוד:373

ביצוע במקביל - ארכיטקטורת SUPERSCALAR בפנטיום קיימים כמה צינורות ( Pipelines ) המאפשרים לבצע במקביל כמה הוראות ( שאינן תלויות זו בזו . ( למיקרו-מעבד במבנה מעין זה קוראים . Superscalar לפנטיום 1 יש שני צינורות ( V Pipelines U Pipeline ) כפי שמראה איור . 10 . 17 פירוש הדבר , שפנטיום 1 מסוגל לבצע שתי הוראות במקביל . לפנטיום 111 יש שלושה צינורות . במקרה זה , אם שתי ההוראות העוקבות אינן תלויות האחת בתוצאת השנייה , ניתן לבצע אותן בו-בזמן בשתי יחידות הביצוע הנפרדות , וכך להחיש את קצב ביצוע התכנית פי . 2 כל אחת משתי היחידות , , u-pipeline-1 v-pipeline מסוגלת לבצע הוראה אחת במחזור שעון יחיד , לכן מסוגל הפנטיום לבצע שתי הוראות במחזור שעון יחיד . הקצב שלו בביצוע הוראות הוא כפול מהקצב של המעבד . 486 אך השיפור הוא חלקי , משום שבעוד שצינור הוראות U מסוגל לטפל בכל הוראה , צינור הוראות V מטפל רק בחלק מההוראות . לכל אחת משתי יחידות הצינור בפנטיוס יכולת דומה לזו של המעבד , 486 והוא כולל חמישה שלבים . איור 10 . 17 שתי יחידות ביצוע מקבילות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר