עמוד:363

כדי להמחיש לכם כיצד מעובדות תכניות במעבדים המשתמשים בארכיטקטורת "צינור הוראות '' נתאר מחזור הבאה-וביצוע המכיל ארבעה שלבים - ( FETCH ) F ; שלב הוצאת ההוראה מהזיכרון ; - ( DECODE ) D שלב פענוח ההוראה והבאת אופרנדים ; - ( EXECUTE ) E שלב ביצוע הפעולה - ( WRITE ) W שלב כתיבת התוצאה . בנוסף לכך , כדי לפשט את התיאור נניח כי זמן הביצוע של כל שלב ושלב , שווה ליחידת זמן אחת . לדוגמה , נתאר את העיבוד של קטע התכנית הזה י באיור 10 . 8 אפשר לראות כי ביצוע ארבע ההוראות יארך 7 יחידות זמן . השימוש בטכניקה של צינור הוראות יעיל כל עוד כל יחידה מבצעת את הפעולה המוטלת עליה ברציפות , ללא הפרעות . אולם במציאות המצב הוא לא תמיד כך ; לדוגמה , במזנון איור 10 . 8 תהליך ביצוע הוראות בצינור הוראות בן 4 שלבים איור 10 . 7 מבנה מעבד עם צינור הוראות בן 4 פעולות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר