עמוד:361

הגיעו למסקנה שתור הוראות גדול יותר , יוכל לשפר את זמן הביצוע של התכנית , ואכן במעבד 386 תור ההוראות הוא בעומק ( בגודל ) של 16 הוראות . אולם , כפי שנראה בהמשך , יש מגבלה על גודלו של תור ההוראות , ושימוש בתור הוראות גדול מאוד , במצבים מסוימים , יכול להאריך את זמן הביצוע של התכנית ולא לקצר אותו . יחידת המישק לפס מתוכננת להביא הוראה חדשה ו ; כל עוד לא הסתיימה התכנית ויש מקום בתור . היתרון בשיטה זו הוא שיחידת הביצוע יכולה לבצע הוראות באופן רציף , בלי להמתין להבאת ההוראה . יש שלושה מקרים בהם יחידת הביצוע תמתין להבאת הוראה חדשה : מקרה ראשון : כאשר הוראה צריכה לגשת למקום בזיכרון שאינו בתור ההוראות . במקרה כזה יחידת המישק לפס משהה את תהליך ההבאה השוטף , ופועלת להבאת ההוראה הדרושה ; לאחר מכן היא תחזור לתהליך הבאת ההוראות ( עליהן מצביע באופן סדרתי האוגר . ( IP לאחר שההוראה הדרושה הובאה , יחידת הביצוע מחדשת את פעולתה . מקרה שגי : כאשר מתבצעת הוראה מקבוצת ההוראות להעברת בקרה ( ואז ההוראה הבאה לביצוע אינה ההוראה הבאה בזיכרון אחרי ההוראה הנוכחית . ( במקרה כזה יחידת הביצוע תמתין עד הבאת ההוראה הדרושה . מקרה שלישי : כאשר תור ההוראות מלא . מצב זה מתרחש כאשר מתבצעת הוראה שזמן ביצועה הוא ארוך ( לדוגמה ( MUL ואז יחידת המישק לפס ממתינה שיחידת הביצוע תשלוף הוראה מהתור , כדי שהיא תוכל להמשיך בתהליך הבאת ההוראות . נחזור לדוגמה של המזנון המהיר ו ראינו כי באמצעות שני עובדים השגנו שיפור משמעותי בזמן הדרוש לביצוע תכנית / כעת עולה השאלה ! נניח שנחליט להוסיף עובדים , האם נשיג שיפור נוסף ? נבדוק לדוגמה מצב שבו ארבעה עובדים במזנון המהיר מטפלים בארבעה לקוחות . נחלק בין ארבעתם את הפעולות השונות הכרוכות בטיפול בלקוח י עובד א מקבל הזמנה ; נסמן פעולה זו כ1- ק 0 עובד ב מטפל בטיגון המבורגר וצ'יפס י נסמן פעולה זו כ2- ק ? 0 עובד ג מכין את הקינוחים והתוספות נסמן פעולה זו כ3- ק 0 עובד ד אורז את ההזמנה ; נסמן פעולה זו כ4- ק 0

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר