עמוד:340

התהליך הזה מעורר את השאלה 1 מדוע ה8086- שומר במחסנית גם את האוגר CS וגם את תוכן אוגר הדגלים , מדוע אינו מסתפק באוגר , IP כאשר הוא נענה לבקשת פסיקה ? שמירת האוגר CS מאפשרת לשגרת הטיפול בפסיקה להימצא במקטע קוד השונה מן המקטע הנוכחי . הפעלת שגרת הטיפול בפסיקה דומה לקריאת שגרה רחוקה . בשני המקרים יש לחזור לתכנית הנמצאת במקטע הקוד המקורי , ולהמשיך את ביצוע התכנית מן המקום שבו ? היא הופסקה . מכאן שמירת האוגר CS במחסנית מאפשרת לחזור ולבצע את התכנית . אוגר הדגלים נשמר במחסנית בעת ההיענות לבקשת פסיקה , מפני שלא תמיד בקשות הפסיקה מתוזמנות עם ביצוע התכנית שהופסקה ( פסיקת חמרה לדוגמה יכולה להתבצע בכל רגע גם זמן שתכנית כלשהי נמצאת בתהליך הרצה . ( כאמור , בקשת פסיקה יכולה להופיע מיד אחרי שהמעבד ביצע חישוב כלשהו , למשל . בדיוק כאשר הוא עומד לבדוק את הדגל ZF ( אפס ) ולהחליט , על-פי ערכו , איזה קטע מתוך התכנית עליו לבצע . באיור 9 . 1 שלפניכם מוצג מצב הזיכרון לאחר היענות לבקשת פסיקה ב , 8086- לפני ביצוע שגרת הטיפול עצמה . * * ** שמירת הדגלים במחסנית בעת ההיענות לפסיקה , מאפשרת ל8086- לשחזר את המצב שבו התכנית הופסקה , ולבדוק מה היה ערכם של הדגלים , גם אם שגרת הטיפול בפסיקה שינתה בינתיים את ערכם . איור 9 . 1 מצב הזיכרון לאחר ההענות לבקשת פסיקה ב8086- ( לפני ביצוע שגרת הטיפול עצמה )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר