עמוד:333

9 . 2 , 3 שגרת השירות מס ' : 9 הצגת מחרוזת תווים על הצג שגרת השירות מס' 9 מציגה על הצג מחרוזת של תווים ובכך היא חוסכת את הצורך להציג תווים יחידים בזה אחר זה . שגרה זו מקבלת מחרוזת של תווים המאוחסנת במקטע הנתונים , עליו מצביע האוגר . DX אורך המחרוזת אינו מוגבל ; התו ' $ ' מסמן את סוף המחרוזת . למשל : כדי להציג את המחרוזת / GOOD-BYE' מאחסנים בסגמנט הנתונים את המחרוזת 'GOOD-BYES' מובן שהתו ' $ ' לא יוצג . התבוננו כעת בקטע תכנית המציג נוהל קריאה לשגרה , המציגה על הצג את תוכנה של המחרוזת : str אוגר DX מצביע למחרוזת שיש להציג ; קבע את מספר שגרת השירות ; / z > r את שגרת השירות ; שאלה 9 . 1 כתבו תכנית שתציג על הצג את התוכן של מחרוזת שמכילה את שמכם . הגדירו משתנה שיכיל את שמכם ובסיום רשמו " $ '' ושגרה בשם , printString שתקבל כפרמטר מצביע לתחילת מחרוזת ותציג את המחרוזת על הצג . 9 . 2 . 4 שגרת השירות מס ' : 1 קלט של תו מלוח המקשים עם הדהוד שגרת שירות זו ממתינה להקשה של תו על לוח המקשים . כשהיא מסיימת את פעולתה , יכיל האוגר AL את קוד ASCII של המקש שהוקש . במהלך פעולתה מציגה השגרה על צג המחשב את התו המתאים למקש . פעולה זו נקראת 'הדהוד' . ( echo ) לחיצה ctrl + break מסיימת את הביצוע ומחזירה את הבקרה למערכת ההפעלה . DOS נוהל הקריאה לשגרה מוצג בקטע התכנית הזה : קבע את מספר שגרת השירות ; mov ah , 1 זמן את שגרת השירות ; int 21 h כאשר שגרת הטיפול בפסיקה תסתיים , AL יכיל את קוד ASCII של המקש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר