עמוד:332

אתחול משתנים מונה מספר תווים מאותחל ל SI ; 0- מצביע לתחילת המחרוזת ; CX = n ; AL = n , SI = SI + 1 ; קביעת כיוון ההתקדמות של הסריקה במחרוזת ; קריאת תו מהמחרוזת nirin ; AL = str [ SI ] בית למילה ; דחיפת תו ( אות גדולה ) להצגה למחסנית ; קריאה לשגרה המציגה תו ; המרת אות אנגלית גדולה לאות אנגלית קטנה ; דחיפת אות קטנה להצגה למחסנית ; קריאה לשגרה המציגה תו ; הוצאת איבר ממחסנית ; יציאה מהתכנית ; שגרה המקבלת תו ומציגה אותו על הצג ; התו להצגה ; קביעת שגרת שירות ; 2 קריאה לשגרת שירות של ; DOS

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר