עמוד:315

ההוראה ( SeT Direction flag ) STD להוראה STD אין אופרנדים : היא משימה את הערך 1 בדגל הכיוון DF וקובעת בכך כי במקרה כזה יועתק תחילה האיבר האחרון , אחריו יועתק האיבר שלפני האחרון וכך הלאה . שתי ההוראות האלה שייכות לקבוצה של הוראות המאתחלות דגל לערך מסוים ומשתמשים בהן לביצוע פעולות הנקראות פסיקות , אותן נציג בפרק הבא . כדי לבצע את ההוראה MOVS עלינו לרשום תחילה כמה הוראות המאתחלות את אוגרי האינדקס ואת דגל הכיוון . לדוגמה , בקטע התכנית הבא מועתק האיבר שעליו מצביע האוגר SI למיקום עליו מצביע האוגר ? . DI SI מצביע על איבר ראשון במחרוזת DI ; a מצביע על איבר ראשון במחרוזת ; b דגל כיוון מוגדר כ " - קדימה " ; ביצוע העתקה ; כדי לקבוע באוגרי האינדקס את כתובות ההתחלה של המחרוזות אנו משתמשים באופרטור offset ( שהוצגה בפרק ( 6 וכך ערכו של האוגר SI מכיל את הכתובת שבה מתחילה המחרוזת a וערכו של האוגר DI מכיל את הכתובת שבה מתחילה המחרוזת . b כתובות אלה מוגדרות כהיסט שלהן מכתובת הבסיס של מקטע הנתונים . DS שאלה 8 . 2 רשמו הוראות אחרות שיעבירו לאוגרי האינדקס SI ו1- ס את כתובות ההתחלה של המחרוזות . שאלה 8 . 3 בהנחה שערכו של דגל הכיוון הוא , 1 מה יהיה ערכם של SI ו1- ס לאחר ביצוע ההוראה MOVSB ומה יהיה ערכם לאחר ביצוע ההוראה ? MOVSW

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר