עמוד:297

שלב שני : קריאה לפונקציה factorial ^ ) ההוראה עליה מצביע IP היא ההוראה הראשונה בפונקציה . מאחר וערכו של BX שונה מ0- התכנית ממשיכה את הביצוע החל מהוראה . 0016 לפני הזימון הרקורסיבי הבא , ערכו של BX נדחף למחסנית , ערכו BX של קטן ב1- ומתבצעת קריאה לפונקציה factorial לחישוב . factorial 1 ) איור 7 . 21 מתאר את מצב הזיכרון והאוגרים לאחר ביצוע שלוש ההוראות ו איוו 7 . 21 מצב המעבד והזיכרון לאחר שהתכנית הראשית קראה factorial 1 )^

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר