עמוד:291

שלב שלישי : פונקציה רקורסיבית מזומנת בפעם השניה מאחר וערכו של AL אינו , 0 התהליך שתואר בשלב השני מתבצע שוב ! ערכו של AL מופחת ב1- ומתבצעת הוראת הקריאה לפונקציה . בהתאם איור 7 . 16 מציג את מצב המעבד והזיכרון לאחר הזימון הרקורסיבי הראשון . שלב רביעי : חזרה בזביצוע של הפונקציה הרקורסיבית { זימון שני ] כעת ערכו של AL הוא 0 ולכן תהליך החישוב משתנה . כתוצאה מפעולת ההשוואה , הוראת הקפיצה המותנת מעבירה את המשך הביצוע להוראת החזרה שבכתובת . 0018 בביצוע הוראת RET מתבצעות הפעולות הבאות : איור 7 . 16 מצב הזיכרון והמעבד לאחר הזימון הרקורסיבי השני

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר