עמוד:270

כדי להתייחס לפרמטרים ולפנות לכתובות המשתנים שנשמרו במחסנית , נשתמש בשיטת מיעון בסיס ; באוגר BP נשתמש להצבעה על מקטע הנתונים , ובאתרים BP-1 SP נשתמש כדי להצביע על מקטע המחסנית . נרשום את ההוראות בגוף הפרוצדורה : swapByRef yRefPROCswapByRefPROC מצביע על ראש המחסנית BX mov bp , sp ; BP מצביע על כתובתו של mov bx , [ bp + 2 ] ; b SI mov ax , [ bx ] ; ax = 00 A 9 h מצביע על כתובתו של swapByRefENDP ret 4 mov [ bx ] , ax ; b = 0012 h xchg ax , [ si ] ; AX = 0012 h , a = 00 A 9 h mov si , [ bp + 4 ] ; a המחסנית מכילה כתובות של המשתנים , b-0 a ואנו משתמשים בשיטת מיעון בסיס כדי לשנות את הנתונים במקטע הנתונים . כדי לעקוב אחר מהלך ביצוע הפרוצדורה , נשתמש בטבלת המעקב הזו טבלה 7 . 1 טבלת מעקב אחר ביצוע הפרוצדורה swapByRef

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר